Fairs & Festivals

FAIRS AND FESTIVALS
          RELIGIOUS FESTIVALS
      Akshyaya Trutiya, Gahma Purnima, Makara Sankranti, Ashokashtami, Ganesha Chaturthi, Nuakhai, Basanta Panchami, Hingula Yatra, Prathamastami, Baseli Puja, Janmastami, Raja Sankranti, Chaitra Parba, Kartika Purnima, Rama Navami, Deepavali, Khudurukuni Osa, Savitri Brata, Dhanu Yatra, Kumar Purnima, Shamba Dasami, Dola Purnima (Holi), Lakshmi Puja, Sital Shashti, Durga Puja, Magha Saptami, Visuva Samkranti, Dusserah, Mahashiva Ratri, Viswakarma Puja.

JAGANNATH TEMPLE FESTIVALS
   Basanta Panchami, Chitou Amavasya, Nava Kalebara, Chandan Yatra, Devasnana Purnima, Rath Yatra
SPECIAL FESTIVAL
   Dhauli Mahatsova, Folk Dance Festival, Kalinga Mahotsav, Khandagiri Festival, Konark Dance Festival, Konark Dance & Music Festival, Puri Beach Festival, Parab Festival, Raja Rani Music Festival,

TRIBAL FESTIVALS
   Bali Jatra, Karama Festival, Sume-Gelirak, Bija Pandu, Kedu Festival, Chaita Parva, Maghe Parab 

FAIRS & EXHIBITIONS
Bali Yatra, Magha Mela, Taratarini Mela, Joranda Mela, Makar Mela.

Archeological Museum Konark